Meditace aneb Cesta do svého nitra

[dt_sc_full_width first]

Pokud jsou naše duše, mysl a tělo v rovnováze, pak se cítíme příjemně, je nám dobře a pociťujeme štěstí a radost. Pokud ale v této rovnováze nejsme, naše energetické a emocionální tělo se zanese a často se cítíme unavení, podráždění, trápí nás neduhy, ztrácíme optimismus, energii a upadáme do stavů smutku a apatie. Pokud se i s těmito stavy naučíme pracovat a zvědomit je, mohou nám být dobrými učiteli. V mnoha oblastech se tak můžeme naučit pomoci si sami sobě, aniž bychom potřebovali pomoc zvenčí, a uzdravit sebe samé – jak tělo, tak duši.

Často se uvolní některé zážitky a pocity, které vyplují z nevědomí proto, aby se projasnily, pročistily a ztratily nad námi svou moc. I to je v pořádku. Ne všechno, co zatlačíme do nevědomí, totiž zmizí: hnije to v nás a čeká, kdy se to bude moci uvolnit. Budeme si proto také přibližovat techniky, které nám umožní očistit naše emocionální tělo, rozpouštět potlačené zážitky, emoce, transformovat je a prosvětlovat.

Naše mysl má tendenci neustále pracovat a vymýšlet často takzvaný „problém“ i tam, kde není. V dnešním světě je důležité se naučit svou mysl používat vědomě tak, aby ona neřídila nás a nevytvářela nám v mysli nevědomé programy. Cestou meditací je postupné rozšiřování vědomí, které nám umožňuje – ať jsme kýmkoli a kdekoli – cítit se ve svém středu, v klidu a harmonii, mít nadhled a vnímat život z pozice pozorovatele: z nadhledu, vnímat a chápat souvislosti, které se nám dějí. Prostě vidět takzvaně za roh. Naše tělo ví nejlépe, co je pro ně dobré. A také ve své podstatě každý z nás je tím nejlepším léčitelem svého života, pokud se zvědomíme a nalezneme kořeny svých problémů.

Naše tělo nás informuje o našich cestách. Nemoc je také v podstatě informace o nás pro nás. Proto hledejme a nacházejme cestu sami v sobě, kde máme každý z nás, vše co potřebujeme, jen to najít.

Všichni jsme hledači.

Najít sám sebe, svůj střed, tomu se říká opravdová škola života.


MEDITACE ANEB CESTA DO SVÉHO NITRA v Yogovně od 6. listopadu 2014

se Simonou Kičmerovou

[/dt_sc_full_width][dt_sc_full_width first][dt_sc_button type=”type1″ link=”https://shanti-academy.cz/akce/meditace-aneb-cesta-do-sveho-nitra/” size=”medium” bgcolor=”#ffafaf” variation=”pink” textcolor=”#7609e2″ target=”_blank” timeline_button=”no”]Více info ke kurzu[/dt_sc_button][/dt_sc_full_width][dt_sc_doshortcode first] [/dt_sc_doshortcode]

Yoga nidra

[dt_sc_full_width first]

Yoga nidra se překládá jako “jógový spánek”, ačkoli ke spánku by tato technika při správném provádění měla mít daleko – může se stát, že účastník usne (a nedá se proti tomu nic dělat 😎 ), avšak žádoucí je, aby cvičenci spolupracovali s učitelem jógy a prošli yoga nidrou v bdělém stavu.

Při yoga nidře, která trvá kolem tři čtvrtě hodiny, se dostáváme do nejhlubších úrovní svého vědomí a dokonale uvolňujeme své tělo i mysl a emoce.

Yoga nidra je relaxace řízená lektorem jógy (případně pouštěná ze záznamu). Pracuje se při ní s důkladným uvolněním všech částí těla, a to včetně jednotlivých prstů na rukou i nohou a zvlášť s jednotlivými stranami těla (nejen pravá a levá, ale i přední a zadní).

Součástí yoga nidry je také vizualizace, při níž cvičenec prochází skrze různé prožitky těla a souvisejícími ozvěnami na úrovni citů a mysli.

Před yoga nidrou si každý z účastníků velmi často zformuluje takzvanou sankalpu (krátkou afirmaci), která se v důsledku uvolnění těla a mysli může dostat hlouběji do podvědomí a potom se objevit v běžném životě například jako vyřešený problém.

V Shanti Academy využíváme vlastní yoganidrový text a yoga nidru vede vždy lektor sám svým hlasem (nepoužíváme záznam).

 

[/dt_sc_full_width]