Yoga nidra

[dt_sc_full_width first]

Yoga nidra se překládá jako “jógový spánek”, ačkoli ke spánku by tato technika při správném provádění měla mít daleko – může se stát, že účastník usne (a nedá se proti tomu nic dělat 😎 ), avšak žádoucí je, aby cvičenci spolupracovali s učitelem jógy a prošli yoga nidrou v bdělém stavu.

Při yoga nidře, která trvá kolem tři čtvrtě hodiny, se dostáváme do nejhlubších úrovní svého vědomí a dokonale uvolňujeme své tělo i mysl a emoce.

Yoga nidra je relaxace řízená lektorem jógy (případně pouštěná ze záznamu). Pracuje se při ní s důkladným uvolněním všech částí těla, a to včetně jednotlivých prstů na rukou i nohou a zvlášť s jednotlivými stranami těla (nejen pravá a levá, ale i přední a zadní).

Součástí yoga nidry je také vizualizace, při níž cvičenec prochází skrze různé prožitky těla a souvisejícími ozvěnami na úrovni citů a mysli.

Před yoga nidrou si každý z účastníků velmi často zformuluje takzvanou sankalpu (krátkou afirmaci), která se v důsledku uvolnění těla a mysli může dostat hlouběji do podvědomí a potom se objevit v běžném životě například jako vyřešený problém.

V Shanti Academy využíváme vlastní yoganidrový text a yoga nidru vede vždy lektor sám svým hlasem (nepoužíváme záznam).

 

[/dt_sc_full_width]

Metamorfní technika – motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování

[dt_sc_full_width first]

„Právě teď je skvělý čas pro uvolnění emocionálních bloků, myšlenkových schémat i duševních vzorců a začít žít v souladu se sebou samými ve zdraví, v radosti a hojnosti.“

Jitka Třešňáková

                                                                                                        
Také máte v tomto období pocit, že závodíte s časem, který je opravdu rychlým běžcem? Naše vnímání času se zrychluje. Na naši planetu proudí v plném toku silné energie změn, jejichž smyslem je podpořit naše uvolňování se ze starých a v tomto momentě již tížících struktur a vzorců.

Cílem toho všeho je, abychom postupně odloupli jednu vrstvu za druhou a dostali se ke svému jádru, ke své podstatě, k vlastní kráse a lásce v nás, sladili se se vstupem do „nového“ způsobu bytí vedeným vibracemi srdce, sebedůvěry a soucitu. Možná si říkáte – to by bylo skvělé, ale jak na to?

Abychom pluli na vlně života a zbytečně si nepůsobili náročné životní situace na úrovni zdraví, vztahů nebo našeho hmotného zabezpečení, je opravdu příhodné začít u sebe, doléčit hluboké rány na duši i na těle, odhodit stará přesvědčení, myšlenkové vzorce a traumata, odvážit se být sám sebou a přijmout plnou zodpovědnost za své myšlenky, slova i činy.

O SÍLE, JEMNOSTI A HLOUBCE

Během posledních dvaceti let, kdy vědomě vnímám jemnohmotné energie a pracuji s nimi, jsem se setkala s mnoha alternativními metodami, způsoby a terapiemi. Velmi specificky mne však oslovila metamorfní technika. Ze zkušeností z individuálních aplikací této skvělé metody i ze zkušeností a prožitků v dnešní době již mnoha lidí, kteří se naučili MT používat na kurzech, jež vedu, vím, že MT je nadčasovým nástrojem a skutečným darem. Skrývá v sobě neskutečný potenciál ve své jednoduchosti a jemnosti, hluboké účinnosti a čistotě. Je dostupná doslova všem, kdo ji chtějí používat.

Jak to funguje?

Málokdo si uvědomuje, že dříve, než se cokoliv (nemoc, situace, atd.) objeví ve fyzickém materiálním světě, vzniká na úrovni neviditelné, jemnohmotné. A metamorfní technika, kterou se zabývám, účinně působí přímo na jemnohmotnou úroveň naší bytosti. Nastávající změny v procesu naší obnovy probíhají nejdříve na jemnohmotné a buněčné úrovni, a následkem těchto nejhlubších změn posléze dochází i k fyzickým, emocionálním a psychickým změnám. Tímto způsobem se přirozeně mění vibrace naší bytosti, která k sobě neustále přitahuje odpovídající životní situace. Změny, jež pocítíte v praktickém „hrubohmotném“ životě, se začnou projevovat pozvolnou celkovou změnou způsobu vnímání i toho, jak se budete cítit, a jak budete reagovat na vnější okolnosti.

Případy z mé praxe

SEDMATŘICETILETÁ ŽENA

37letá žena se silnými pocity méněcennosti, vlastní nedostatečnosti, s častými zdravotními problémy s plícemi (několikrát do roka léčená antibiotiky a kortizonem) a se silně vybočenými palci (haluxy), která měla po celý dosavadní život velké problémy ve vztazích a to jak osobních, tak pracovních – původ problému se nachází v 8.–10. týdnu těhotenství, kdy matka klientky zjistila, že je v jiném stavu. Protože však matka byla velmi mladá a otce dítěte téměř neznala, silně tuto realitu nepřijímala. Několikrát se tajně, ale neúspěšně pokoušela o potrat a celé těhotenství psychicky odmítala. Embryo to vše vnímá, matčiny strachy a obavy se jej dotýkají a ve shodě s těmito okolnostmi se necítí vítané a akceptované. Matčinu paniku vnímá naprosto stejně jako sama matka a vytváří si vzorec: „NEJSEM ZDE VÍTÁNA, NEJSEM MILOVÁNA.“

*

Při aplikaci MT docházelo u klientky k postupné změně vnímání svého okolí a sebe samé – stanovila si hranice respektu mezi sebou a vnějším okolím, což jí spolu s přílivem velkého životního elánu v průběhu 2 měsíců od první aplikace MT změnilo kvalitu jejího života.

Po 3 měsících na konci prvního cyklu aplikace MT vyřešila žena svůj mnoholetý vztahový problém, který ji velmi trápil. Po 4 měsících od první aplikace uznal ošetřující lékař zastavení růstu „haluxu“a žena zaznamenala jejich zmenšení. Vyhnula se tak ortopedické operaci. Plicní infekce jsou nyní velmi lehké na úrovni nachlazení a bez nutnosti podávání antibiotik. Ze života ženy vymizely trýznivé situace, ve kterých se sama v sobě a také při komunikaci s druhými cítila jako „nemožná“, a jako „ta, co na to nemá“. Oproti celému předchozímu životu začala přirozeně vnímat, co jí dělá dobře a co ne, a přirozeně si říká o své potřeby.

Celá proměna proběhla v životě ženy pomalu, klidně a téměř nenápadně. Jednoduše si jednoho dne uvědomila, že žije a vnímá jinak, jak popisuje ve svých řádcích sdílení.

*

TŘINÁCTILETÝ CHLAPEC

13letý chlapec s častými angínami, který měl od malička silně odmítavý postoj ke všem autoritám – k otci, ve škole k učitelům a všeobecně vůči jakýmkoliv pravidlům našeho života. Nepřijímal základní principy chování, bojoval proti všemu. V poslední době začal trpět nedoslýchavostí. Zespodu prvního kloubu palce se opakovaně tvořila silně zatvrdlá kůže.

Původ problémů se nachází v momentě početí – v momentě plného životního potenciálu reinkarnující se bytosti. Pokud jsou okolnosti početí jiné, než zaplněné oboustranným respektem a láskou mezi budoucími rodiči, dochází k vytváření ovlivňujícího vzorce: „JSEM PROTI“, který se otiskuje do všech aspektů chlapcova života, nedovoluje mu využít vlastní potenciál a uvolnit jeho tvořivost.

Již po dvou aplikacích MT vnímala chlapcova matka jeho vnitřní ztišení v boji vůči všemu a všem. Zhruba v polovině prvního cyklu aplikace (po 5 týdnech od jejího počátku) začal chlapec kreslit. Po 4 měsících od počátku aplikací zmizela nedoslýchavost a chlapec začal navštěvovat kurz kresby. Podle posledních zpráv od matky se syn s veškerou energií minulého odporu v současnosti věnuje kresbě, kde sklízí první úspěchy a kterou chce dále studovat. Problémy s krkem se již neopakují a chlapec v pohodě přijímá pravidla ve svém životě.

Proč zvolit metamorfiku?

Metamorfika se dotkla mého srdce. Čím dále ji studuji a používám pro sebe, pro své blízké a klienty, tím více mne nepřestává udivovat její potenciál. Metamorfní technika se pro mne stala nejen prostředkem k uvolnění mých vnitřních bloků a přesvědčení, kterých nebylo pravda málo, ale také životním stylem, který s velkou radostí a s motivací předávám dál. A to je také důvod, proč bych vám chtěla prostřednictvím Záhad života předat více informací o této jedinečné metodě. Přeji vám mnoho sebedůvěry, lásky a radosti na vaší cestě.

Proč tato metoda nese název Metamorfní technika?

Metamorfní technika (MT) je konkrétní metodou proměny člověka, takzvané metamorfózy. Skvělou metaforou je proměna motýlí housenky přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí se v krásného motýla. Je to výjimečná, jednoduchá a zároveň příjemná metoda pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura = matrice budoucí lidské bytosti.

Tyto bloky totiž nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a druhé lidi. Uvolnění těchto bloků zlepšuje zdraví, a přináší přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost.

*Basic CMYK

 

Kdy a jak metamorfní technika vznikla?
Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem. Tento muž dospěl na základě výzkumů k poznání, že se prenatální období odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události prožité během těhotenství, kdy se formuje základ naší osobnosti, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání.

Pokračovatelem této metody je Gaston San-Pierre, Kanaďan žijící mnoho let v Anglii, jenž s objevitelem této metody spolupracoval a v 70. letech dal technice její jméno. Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není léčbou, terapií ani masáží. Je to technika, která pomáhá dát nový impulz naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

 metamorfika-clanek+matrose (2)

MT SE MŮŽE NAUČIT KAŽDÝ

Metoda je vhodná pro všechny zájemce o vlastní rozvoj. Pro každého, kdo cítí potřebu změny a komu leží na srdci pohoda a zdraví v rodině. Pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobami. Dobře se doplňuje s alternativními terapiemi i klasickou medicínou.

 

Kde a jak se můžete v České a Slovenské republice Metamorfní techniku naučit?

Jediný kurz METAMORFNÍ TECHNIKA v Ostravě se koná ve dnech 01. a 02.11.2014 v jógovém centru YOGOVNA.    

 

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY:

Mail: info@inspirala.cz

Telefon: ČR – 00420 776 089156

SR – 00421 944 482007

IT – 0039 3382218605

Web: www.inspirala.cz

Jitka Třešňáková

Terapeutka, lektorka Metamorfní techniky

www.inspirala.cz

Česko-slovensko-italská asociace Inspirala je šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody v ČR a SR. Jitka Třešňáková, zakladatelka Inspirály, je přímou žačkou Isabelly Tavilla, spolupracovnice Gastona San-Piera. Sama tuto metodu provádí terapeuticky a znalosti a zkušenosti předává dál na kurzech, přednáškách a konferencích. Záměrem asociace je přenést tento transformační prostředek do České republiky a na Slovensko ke každému, kdo pocítí potřebu změny ve svém životě.

Jitka žije u italského Milána a na české Moravě. Jejími častými metami je Praha, Bratislava, Londýn a nyní také Moskva, kde otevřela aktivní spolupráci s Anatolij Někrasovem, ruským psychologem, terapeutem, lektorem a spisovatelem.

 

 

 

Knihy o uvolnění bloků, o síle myšlenek a vědomého života a mnoho dalších najdete na

www.eugenika.skwww.eugenika.cz

Co si můžete na kurzu koupit:

– k dispozici bude k dispozici první kniha o metamorfní technice v českém jazyce – JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA – Aline Gruber Keppler

– kniha o očistě celé bytosti člověka – DOKONALÁ OČISTA TĚLA – Genadij Malachov

– k dispozici budou také italské aromaterapeutické oleje VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ – ESEJCI

[/dt_sc_full_width]

Podzimní pizza s brambory, rozmarýnem a cibulkou

[dt_sc_full_width first]

Většina lidí miluje pizzu, a to hlavně tu klasickou italskou, kde zelená znamená bazalku, červená vyzrálá rajčata a bílá buvolí mozzarellu. Italská trojkombinace je ovšem pro nás, kteří žijeme o pár set kilometrů výš než Italové, v podzimním a zimním období nevhodná: rajčata i mozzarella nám nevhodně zchlazují organismus a výsledkem může být oslabená slezina s nemocemi z nachlazení, zahlenění a další nepříjemé projevy chladnějších ročních období.
Pizza s brambory, rozmarýnem, cibulkou a směsí sýrů pochází z „dílny“ Hugha Fearnley-Whittingstalla, mého oblíbeného anglického kuchaře a majtele hospodářství River Cottage, který zastává stejné zásady stravování jako já – lokálnost, sezonnost a co nejlepší kvalitu výchozích surovin. Co na tom, že není vegetarián ;-)…

[/dt_sc_full_width][dt_sc_one_half first]

DSCN9395Suroviny:
  • recept na magické těsto, ze kterého lze udělat i pizzu, najdete zde
  • pár vařených brambor
  • 2 cibule (barevně hezké jsou červené), nakrájené na kolečka nebo půlkolečka
  • 3 stroužky česneku nasekané nadrobno
  • pár snítek rozmarýnu
  • libovolné zbytky sýrů: já jsem dala zbytek mozzarelly, zbytek gorgonzolly a zbytek pecorina

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

 
DSCN9397Postup:

Magické těsto rozprostřeme na plech, který jsme vymazali olejem. My doma používáme nefiltrovaný panenský olivový rovnou z Itálie. Potom těsto poklademe plátky uvařených brambor a vše jemně osolíme. Posypeme nasekaným čerstvým rozmarýnem.

Na pánvi necháme na oleji smažit cibulku, a to asi 15 minut, než začne chytat barvu. Pak přidáme česnek a po chvíli vším posypeme nachystanou pizzu. Nakonec na pizzu nasypeme nahrubo nastrouhaný sýr.

Milovníci ostřejších chutí mohou k cibulce přidat nadrobno nasekanou feferonku nebo její příslušnou část :twisted: .

DSCN9398K pizze je dobré podávat salát s výraznější chutí – já smíchala čekankové puky, překrojené olivy kalamata, listový salát, sušená rajčata a vše zalila olivovým olejem. Takže jsem se salátem stejně ke slunné Itálii vrátila…

 

[/dt_sc_one_half]

Bubble and Squeak: lahodné podzimní jídlo z brambor a kapustiček

[dt_sc_full_width first]

DSCN9390Suroviny:

růžičková kapusta (nebo kapusta, zelí apod.)

brambory

cibule

česnek

sůl

garam masala (nebo kari směs)

 

DSCN9391Postup:

V páře nebo podle vlastních zvyklostí uvaříme oloupané a nakrájené brambory a růžičkovou kapustu. Mezitím si v těžké (nejlépe litinové) pánvi osmažíme cibulku s česnekem a pak přidáme uvařenou zeleninu. Osolíme, ochutíme kořením a lehce podlijeme. Potom necháváme směs vždy odspodu lehce přichytnout (osmažit) a teprve potom promícháváme. Postupně se tak ve směsi objeví osmažené kousky.

Podávala jsem s kysaným červeným bio zelím ;-).

[/dt_sc_full_width]