Arte Yoga: artefiletika a jóga – co to vlastně je?

ARTE YOGA – artefiletika a jóga

Nejprve pár definic k vyjasnění pojmů:

Artefiletika je zaměřena na sebepoznání a na rozvíjení sociálních kompetencí klienta prostřednictvím výtvarných činností. Soustřeďuje se na jeho etickou kultivaci a rozvoj umělecké tvořivosti.
Arteterapie je psychoterapeutická disciplína, která využívá výtvarného projevu k terapii – léčbě psychických a sociálních problémů klienta.

P1060945

Obrázek: Zenová meditace v chůzi – začátek

Jak na arte yogu?

Jako má jóga mnoho podob podle cítění, zkušeností a pojetí každého lektora i cvičence, je tomu podobně u artefiletiky. Mé pojetí je založeno na pozitivním přístupu k člověku, na uvolnění, relaxaci a meditaci. Nemá nic společného s výkonem a hodnocením. Cílem je prožitek, cesta k němu, posílení intuice a důvěry v ni.

Snažím se o probuzení přirozeného talentu, který má každý v sobě, znovu kreslit a malovat, a vyjadřovat tak spontánně své emoce, prožitky i zážitky z podnětů svého nitra, okolí nebo právě ze cvičení ásan různými výtvarnými technikami. Ponoření se do této cesty sama k sobě je aktivní meditací a chvíle, kdy se soustřeďujeme jen na tento okamžik, se stává štěstím – malou nirvánou.

Artefiletiku pojímám jako hru, hru pro dospělé, při které je vytvořeno bezpečné prostředí, v němž klienti cítí, že mohou být sami sebou, mohou se uvolnit a otevřeně komunikovat o svých zážitcích i zkušenostech, které na jednotlivých lekcích prožijí. Kruh bezpečí je podmínkou k tomu, aby mohli klienti tvořit i upřímně sdílet bez jakékoliv úzkosti.

P1060955

Obrázek: Zenová meditace v chůzi – ukončení

Jak probíhají hodiny arte yogy?

V jednotlivých lekcích jsou klienti vtaženi do hry a podporováni k uvolnění a prožití odpovídajících prožitků, a to prostředím, ve kterém pracují, navozením určité atmosféry, poslechem hudby, čteného textu, zvláštními výtvarnými technikami či překvapením.

Tuto hru je třeba prožít a následně vlastní tvorbu reflektovat. Proto je tak důležité bezpečné prostředí, kdy při reflexi dochází ke konfrontaci s ostatními klienty, jež je směřována ke vzájemnému obohacení, rozvoji a inspiraci každého jednotlivého účastníka.

Je kladen důraz na respektování jedinečnosti každého klienta a jedinečnosti jeho prožívání. Díla, která klienti v artefiletice vytvářejí, jsou obrazem jejich individuálních zkušeností a znalostí. Proto jsou vždy osobitá a jedinečná stejně jako jejich prožívání a následná slovní vyjádření.

Z praxe vím, že artefiletika i arteterapie se využívají většinou u handicapovaných či jinak potřebných dětí, mládeže i dospělých. Já bych ráda provedla artefiletikou – jako sebepoznávacím kurzem – běžnou populaci lidí, kteří na sebe a svou duševní hygienu v každodenním shonu zapomínají, nevědí jak na ni, či na ni „nemají čas“.

Artefiletika nabízí jednu z možností, jak sami sobě pomoci, jak se k sobě vrátit, být k sobě pravdiví, věřit ve své schopnosti a naučit se být sám se sebou.

A právě při tomto ztišení a hledání inspirace v sobě dochází k hlubokému vnitřnímu očištění.

P1090515

Obrázek: Pracovní prostor pro artefiletiku

Lidé na cestě mého osobního rozvoje

Na cestě za svým osobním rozvojem jsem měla veliké štěstí na své učitele a průvodce. V oblasti jógy mě velmi ovlivnila Eva Tkáčová, má první učitelka jógy, Jitka Stehlíková, která mě provází integrální jógou, MUDr. Jana Šťávová a Ing. Zita Žurková, které mě zasvětily do tatra jógy pro ženy – mohendžodára a Mgr. Daniela Pilařová, lektorka mnoha společně prožitých a procvičených jógových hodin, které děkuji za podporu a povzbuzení v mých dalších činnostech.

V oblasti arte jsou to Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., a PhDr. Zbyněk Zicha, předseda sdružení KREATOS, o. p. s., kteří mi ukázali svým úžasným přístupem, jak je důležitá osobní svoboda člověka a odhalili mi krásu a potenciál artefiletiky, které se chci nadále věnovat.

Má cesta s arte…

V letošním školním roce jsem zahájila pětileté akreditované studium Celostní arteterapie v modulu Výcvikový kurz artefiletiky v prevenci rizikového chování se sebezkušenostním prožitkovým programem zaměřeným na osobnostní růst frekventantů. Vedoucím a garantem kurzu je PhDr. Zbyněk Zicha a PhDr. Pavla Doležalová, se supervizí Doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.

Irena Štefáníková

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..